strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

Rozwiązywanie zadań z matematyki - zadania tekstowe.
Rozwiązywanie zadań z matematyki w szkole średniej kojarzy się zwykle ze sporządzeniem krótkiej notatki składającej się z ciągu równości opatrzonych komentarzami. Tak też wyglądają rozwiązania generowane przez zadaniomaty z tej serii.

Termin "dane w postaci wymiernej" pojawiający się na wszystkich stronach oznacza dane całkowite, lub ułamkowe w postaci m/n, gdzie m - całkowite, n - całkowite dodatnie. Szczegóły dotyczące formatu danych wejściowych przyjmowanych przez zadaniomaty są omówione oddzielnie dla każdego zadaniomatu. To samo dotyczy specyfiki samych rozwiązań.

Poniższa tabela pokazuje w jaki sposób jednostki apletowe "U" przekładają się na punkty w ramach apletu "P", i czas jego aktywności "T" w dobach.

UPT
1401
21003
316010
530020

Garść refleksji na temat zadaniomatów tekstowych.
Aplet równania i nierówności kwadratowe potrafi oprócz możliwości zawartych w nazwie analizować monotoniczność trójmianu kwadratowego, maksima i minima. Zadaniomat wzory Viete'a jest uzupełnieniem poprzedniego. Należy się spodziewać kolejnych zadaniomatów dotyczących funkcji kwadratowej, ponieważ tematyka ta nie jest w serwisie wyczerpana.
Program pierwiastki kwadratowe powstał na marginesie prac związanych z funkcją kwadratową. Wątek ten będzie z pewnością kontynuowany w kolejnych projektach.
Tematyką zadaniomatu "prosta i punkt" jest funkcja liniowa i problemy z nią związane: równania liniowe, układy równań liniowych. Mimo, że specjalnością apletu jest rozwiązywanie zadań tekstowych, retoryka rozwiązań jest geometryczna.
Równania i nierówności z modułami są reprezentowane przez dwa zadaniomaty: funkcja moduł w postaci kombinacji liniowej modułów oraz funkcja moduł w postaci modułów zagnieżdżonych (moduły ||*||). Możliwości obliczeniowe programów z funkcją moduł są na wyrost w stosunku do potrzeb szkolnych (dotyczy to zwłaszcza pierwszego apletu). Nie ma obowiązku ich pełnego wykorzystywania. Oba zadaniomaty mają swoje odpowiedniki graficzne.
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.