strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe
wykres funkcji tangens, cotangens
y = A tg(ωt + φ) + y0             y = A ctg(ωt + φ) + y0
alt="wykres funkcji tangens, wykres funkcji cotangens, funkcja tangens, funkcja cotangens"

Zadania pomocnicze
Zadanie 1) Podać przykładowe parametry wykresu, przy których program wyświetli przy domyślnych ustawieniach siatki i osi komunikat o przekroczeniu zakresu. Rozwiązanie zadania: φ=0, y0=12, A=0, ω=1. Jest to wykres funkcji stałej y=12 nieokreślonej w punktach osobliwych tangensa lub cotangensa (w zależności od zaznaczonej opcji).

Zadanie 2) Jak dobrać parametry dwóch wykresów, aby uzasadnić nieparzystość funkcji tangens?
Rozwiązanie zadania: Pierwszy wykres to wykres funkcji y=tg(t) o parametrach: φ=0, y0=0, A=1, ω=1. Drugi wykres to wykres funkcji y=-tg(-t) o parametrach: φ=0, y0=0, A=-1, ω=-1. Ponieważ oba wykresy są tożsame, warto drugiemu wykresowi nadać inny kolor. Wówczas jego wyświetleniu się będzie towarzyszyć zmiana dotychczasowego koloru. Z punktu widzenia apletu oba wykresy będą rozróżnialne dzięki polu wyboru wykresów.
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.