strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe
wykres funkcji kwadratowej
y = a ( x - p )2 + q             y = ax2 + bx + c
alt="wykres funkcji kwadratowej, funkcja kwadratowa, postać wielomianowa funkcji kwadratowej, postać kanoniczna funkcji kwadratowej"

Zadania pomocnicze
Możliwości apletu przedstawiają poniższe dwa zadania:
Zadanie 1) Znaleźć wykres funkcji kwadratowej określonej przez parametry a, p, q (opcja K - postać kanoniczna).
Zadanie 2) Znaleźć wykres funkcji kwadratowej określonej przez parametry a, b, c (opcja W - postać wielomianowa).

Jak wiadomo paramatry p i q postaci kanonicznej można odczytać z wykresu funkcji kwadratowej na podstawie położenia wierzchołka paraboli. Stąd kolejne:
Zadanie 3) Posługując się wykresem funkcji kwadratowej sprowadzić trójmian kwadratowy o parametrach a, b, c do postaci kanonicznej.

Uwaga! Funkcja kwadratowa nie wyświetla się, kiedy jej wierzchołek jest poza obrębem rysunku.
Zadanie 4) Wyświetlić wykresy funkcji kwadratowych o równaniach y=(x + 16)2 - 10   oraz y=(x - 16)2 +10   na jednym rysunku.
Rozwiązanie zadania: Spełnić warunek Gx=1/2 i Gy=1/2.
Uzupełniająca strona z apletem tekstowym: równania i nierówności kwadratowe.
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.