strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe
wykres funkcji sinus, cosinus
y = A sin(ωt + φ) + y0             y = A cos(ωt + φ) + y0
alt="wykres funkcji sinus, wykres funkcji cosinus, funkcja sinus, funkcja cosinus"

Zadania pomocnicze
W zadaniach 1 i 2 podano wartości parametrów wykresów funkcji, które przy domyślnych ustawieniach siatki i osi spowodują że wykres się nie wyświetli. Jak "odnaleźć" wykres poprzez ustawienie parametrów wyświetlania?

Zadanie 1) Wykres funkcji y=2 sin(t) + 1;   parametry wykresu: φ=0, y0=1, A=2, ω=1.
Rozwiązanie zadania: Nie zmieniając parametrów siatki można parametr Ox ustawić na jedną z wartości -4, -5, -6, albo nie zmieniając położenia punktu (0,0) spełnić warunek Py<20.

Zadanie 2) Wykres funkcji y=(5/2)sin(t);   parametry wykresu: φ=0, y0=0, A=5/2, ω=1. Rozwiązanie zadania: Py<23, albo Gy=4.

Zadanie 3) Jak spowodować, aby wykres funkcji y=sin(t) wyświetlał się w przedziale (0,2π) zajmującym całą długość rysunku? Rozwiązanie zadania: Ox=-6, Px=72.
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.