strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe
funkcja logarytmiczna
y = k logac( x - p ) + q
alt="wykres funkcji logarytmicznej, funkcja logarytmiczna"

Zadania pomocnicze
Zadanie 1) Jakie wartości parametrów wstawić aby wykres funkcji logarytmicznej y=log2(x - 3) + 4 przedstawić z zerowym parametrem q.
Rozwiązanie zadania: Korzystając z faktu, że podana funkcja jest równoważna funkcji y=log216(x - 3), parametry są następujące: k=1, a=2, c=16, p=-3, q=0.
Zadanie 2) Wykres funkcji logarytmicznej y=-log2(x - 3) można zainicjować następującymi parametrami: k=-1, a=2, c=1, p=-3, q=0. Jak narysować ten wykres nie używając znaku "-" przed logarytmem?
Rozwiązanie zadania: Alternatywny sposób przedstawienia funkcji: y=log1/2(x - 3). Stąd wynikają parametry: k=1, a=1/2, c=1, p=-3, q=0.
Zadanie 3) Udowodnić poprzez wyświetlenie, że wykresy funkcji logarytmicznych: y=2 log4(x - 3) i y=log2(x - 3) są tożsame.
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.