strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe
funkcja homograficzna
y = a/( x - p ) + q
alt="wykres funkcji homograficznej, funkcja homograficzna"

Zadania pomocnicze
Aplet z wykresem funkcji homograficznej wyświetla komunikat o przekroczeniu zakresu tylko dla a=0. Nie jest to jedyna sytuacja, w której wykres jest poza obrębem rysunku.
Zadanie 1) Podać odpowiedni przykład.
Rozwiązanie zadania: Funkcja dana wzorem y=1/(x - 3) + 4.   Aby spowodować zniknięcie wykresu funkcji homograficznej przy domyślnych ustawieniach siatki i osi należy spełnić rówmości: Ox=13, Oy=7. Łatwo zauważyć, że opisanej sytuacji towarzyszy zniknięcie punktu przecięcia asymptot hiperboli.

Zadanie 2) Dobrać parametry wyświetlania np. do wykresu funkcji z poprzedniego zadania tak, aby podziałka na obu osiach była z dokładnością do 1/2.
Rozwiązanie zadania: Gx=2, Px=30, Oy=2, Py=30, Mx=2, My=2, Tx=2, Ty=2.
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.