strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe
wykres funkcji moduł postaci
y = a||| x - x1 | - y1 | - y2 | + q
alt="wykres funkcji moduł, funkcja moduł, moduły zagnieżdżone, moduł w module"

Zadania pomocnicze
Wykresem funkcji, której równanie składa się ze wzajemnie się zawierających modułów (zjawisko to nazywa się zagnieżdżeniem) są charakterystyczne linie ząbkowe. Zwykle wykres funkcji tego typu konstruuje się jako złożenie kolejnych translacji względem osi Y z funkcją moduł. Funkcja moduł realizuje odbicie zwierciadlane względem osi X punktów wykresu położonych poniżej tej osi. W poniższym ciągu zadań pokażemy w jaki sposób wykorzystać ten aplet do zrealizowania takiego ciągu transformacji.
Zadanie 1) Wykres funkcji moduły=|x| - 3, parametry w aplecie: a=1, x1=0, y1=0, y2=0, q=-3.
Zadanie 2) Wykres funkcji moduły=||x| - 3|, parametry w aplecie: a=1, x1=0, y1=3, y2=0, q=0.
Zadanie 3) Wykres funkcji moduły=||x| - 3| - 1, parametry w aplecie: a=1, x1=0, y1=3, y2=0, q=-1.
Zadanie 4) Wykres funkcji moduły=|||x| - 3| - 1|, parametry w aplecie: a=1, x1=0, y1=3, y2=1, q=0.
Na zakończenie translacja o wektor [2, -4].
Zadanie 5) Wykres funkcji moduły=|||x - 2| - 3| - 1| - 4, parametry w aplecie: a=1, x1=2, y1=3, y2=1, q=-4.

Komplementarny aplet tekstowy: moduły ||*|| - równania i nierówności.


Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.