strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

Zaawansowane wykresy funkcji elementarnych - obsługa zadaniomatów
Funkcje pasków przewijania
Gx - ilość linii siatki przypadających na jednostkę osi X (w przypadku funkcji trygonometrycznych na π/2).
Px - odległść pomiędzy pionowymi liniami siatki w pikselach.
Gy - ilość linii siatki przypadających na jednostkę osi Y.
Py - odległść pomiędzy poziomymi liniami siatki w pikselach.
Mx - ilość kresek przypadających na jednostkę osi X (w przypadku funkcji trygonometrycznych na π/2).
My - ilość kresek przypadających na jednostkę osi Y.
Tx - ilość napisów opisujących oś X przypadających na jednostkę osi (w przypadku funkcji trygonometrycznych na π).
Ty - ilość napisów opisujących oś Y przypadających na jednostkę osi.
Ox - ilość linii siatki, o którą jest przesunięta oś Y względem środka rysunku.
Oy - ilość linii siatki, o którą jest przesunięta oś X względem środka rysunku.
S - parametr odpowiedzialny za upakowanie pikseli w wykresie. Zalecane są wartości od 1 do 5.

Uwaga! Działanie pasków przewijania warto wypróbować eksperymentalnie. Najbardziej użyteczne są parametry Px, Py, Ox, Oy. Zmiana paramatrów G powoduje na ogół konieczność zmiany parametrów M i T.

Edycja kolorów
Aby zmienić kolor elementów rysunku takich jak tło, domyślne kolory wykresów itp. należy w polu wyboru poniżej napisu "ustaw kolory" zaznaczyć wybrany element, a następnie zmieniać parametry RGB przy pomocy pasków przewijania. Efekt zmian jest widoczny w prostokącie poniżej pola wyboru, oraz (po zaznaczeniu opcji "odśwież") na rysunku.

Pola tekstowe
Do pól tekstowych można wprowadzać dane liczbowe w postaci dziesiętnej (z kropką dziesiętną, nie przecinkiem), albo w postaci ułamków typu a/b, gdzie a i b to liczby całkowite. Prawidłowe są np. wartości -1/2, albo 5/3.

Zadania pomocnicze
Zadania zamieszczone na stronach z apletami są różnorakie. Część z nich pomaga w obsłudze apletu. Inne zadania niosą ze sobą pewne treści matamatyczne. Do programu z funkcją wykładniczą dołączono zadania mające interpretację fizyczną.

Poniższe tabele pokazują w jaki sposób jednostki apletowe "U" przekładają się na punkty w ramach apletu "P", i czas jego aktywności "T" w dobach. Pierwsza tabala dotyczy apletów "sinus/cosinus", "funkcja liniowa", "funkcja kwadratowa", "trzy moduły", "moduły zagnieżdżone". Zadaniomaty tej grupy naliczajš 3 punkty za przesłanie pliku na serwer. Druga tabala dotyczy apletów "tangens/cotangens", "funkcja homograficzna", "funkcja wykładnicza", "funkcja logarytmiczna", 2 punkty za przesłanie pliku.

UPT
1401
21003
316010
530020

UPT
1201
2503
38010
515020

Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.