strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

funkcja tangens

y = A tg(ωt + φ) + y0

Zadanie 1)
Czy przy pomocy niniejszego apletu można narysować wykresy następujących funkcji:
a) y=ctg(t);
b) y=sin(t)/(1 + cos(t));
c) y=sin(t)/(1 - cos(t));
d) y=(√3 tg(t) + 1)/(√3 - tg(t));
e) y=tg(t)/(1 - tg2(t));

Zadanie 2)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem rozwiązania następujących równań:
a) ctg(t - π/6)=tg(t);
b) ctg(t/2)=tg(t);
c)-tg(2t) = tg(t);
d) -tg(3t)=tg(t);
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.