strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

funkcja kwadratowa

y = a (x - p)2 + q

Zadanie 1)
Narysować przy pomocy niniejszego apletu wykresy następujących funkcji:
a) y=x2 - 8x + 15;
b) y=-x2 + 4x - 1;
c) y=x2 - 2x + 5;
d) y=(1/2)x2 - 2x;

Zadanie 2)
Znaleźć wykres funkcji kwadratowej mając jej pierwiastki i współczynnik a.
a) x1=-7,   x2=-1,   a=1;
b) x1=1,   x2=9,   a=1/2;
c) x1=3,   x2=7,   a=1;
d) x1=-3-√6,   x2=-3+√6,  a=1;
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.