strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

funkcja logarytmiczna

y = log2a (x-p)+q

Zadanie 1)
Znaleźć wykres funkcji logarytmicznej o danym parametrze p przechodzący przez punkty A i B.
a) A=(5, 4),   B=(13, 6),   p=-3;
b) A=(1, 2),   B=(13, 7),   p=-3;
c) A=(3, 4),   B=(4, -1),   p=2;
d) A=(5, 3),   B=(20, -7),   p=4;

Zadanie 2)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem rozwiązania następujących równań:
a) 2 log2(x - 4) - 1=log2 x;
b) 2 log2(x - 14) + 2=log2 x;
c) (5/2) log2(x - 4) - 2=log2 x;
d) -2 log2(x - 4) + 7=log2 x;
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.