strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

funkcja liniowa

y = ax + b;       a=L/M

Zadanie 1)
Znaleźć prostą przechodzącą przez punkt A tak, aby była równoległa do wektora v . Znaleźć równanie prostej prostopadłej do tej prostej (przechodzącej przez punkt A) oraz punkty przecięcia obu prostych z osiami układu wspólrzędnych.
a) A=(2, 2),   v=[2, 1];
b) A=(3, 4),   v=[1, 2];
c) A=(3, 1),   v=[3, 2];
d) A=(3, 1),   v=[2, -3];

Zadanie 2)
Znaleźć prostą przechodzącą przez punkty A i B.
a) A=(2, 2),   B=(5, -1);
b) A=(-3, 1),   B=(5, 5);
c) A=(-2, 2),   B=(4, -1);
d) A=(-1, -1),   B=(2, 3);
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.