strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

funkcja homograficzna

y = a/(x - p) + q

Zadanie 1)
Narysować przy pomocy niniejszego apletu wykresy następujących funkcji:
a) y=(-2x - 3)/(x + 2);
b) y=(x - 1)/(x - 3);
c) y=(-4x - 1)/(2(x - 1));
d) y={3(5x - 18)}/{5(x - 4)};

Zadanie 2)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem wspólne wartości funkcji g(x)=1/x oraz funkcji f(x) niżej zdefiniowanych. Dla jakiej wartości argumentu są one osiągane?
a) f(x)=1 - 1/(2(x - 1));
b) f(x)=2 - 2/(x + 1);
c) f(x)=2 + 1/(x - 2);
d) f(x)=-2 + 1/( x + 2 );
e) f(x)=2 + 1/(x - 6);

Zadanie 3)
W jaki sposób postępowanie z punktu (2) zastosować do następujących par funkcji:
a) f(x)=1/(2(x + 1)),
    g(x)=-1/(4x + 1) + 1;
b) f(x)=1/(x + 2),
    g(x)=(2/3){1 - 1/(3x + 4)};
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.