strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

funkcja cotangens

y = A ctg(ωt + φ) + y0

Zadanie 1)
Czy przy pomocy niniejszego apletu można narysować wykresy następujących funkcji:
a) y=tg(t);
b) y=sin(t)/(1 + cos(t));
c) y=sin(t)/(1 - cos(t));
d) y=(ctg(t) - √3)/(√3 ctg(t) + 1);
e) y=ctg(t) - tg(t);

Zadanie 2)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem rozwiązania następujących równań:
a) tg(t - π/6)=ctg(t);
b) tg(t/2)=ctg(t);
c) -ctg(2t)=ctg(t);
d) -ctg(3t)=ctg(t);
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.