strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

funkcja cosinus

y = A cos(ωt + φ) + y0

Zadanie 1)
Czy przy pomocy niniejszego apletu można narysować wykresy następujących funkcji:
a) y=sin(t);       b) y=sin(2t);
c) y=cos2(t);     d) y=sin2(t);      
e) y=(1/√2){sin(t) + cos(t)};
f) y=(1/2)*sin(t) + (√3/2)cos(t);
g) y=(1/√3){cos(t) + cos(t + π/3)};

Zadanie 2)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem rozwiązania następujących równań:
a) -cos(2t)=cos(t);
b) -cos(3t)=cos(t);

Zadanie 3)
Łatwo sprawdzić że przybliżona wspólna wartość funkcji y=cos(t) oraz y=-2cos(3t) wynosi ±0.8(oprócz 0). Wykazać, że jest ona równa ±√10/4 .

Zadanie 4)
Jaki jest związek maksymalnej amplitudy Amax oraz maksymalnego przesunięcia y0max w aplecie?
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.