strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

arcus tangens

y = a ArcTg(k(x - p )) + q

Zadanie 1)
Czy przy pomocy niniejszego apletu można narysować wykresy następujących funkcji:
a) y=ArcCtg(x);
b) y=ArcTg{(√3 x - 1)/(√3 + x)};
c) y=ArcTg{(√(1 + x2) - 1)/x};
Zadanie 2)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem rozwiązania następujących równań:
a) ArcTg(x)=ArcCTg(x);
b) ArcTg(x) - ArcCTg(x)=π/6;
c) 2 ArcCTg(x)=ArcTg(x);
d) ArcTg(x)=(1/2)ArcTg(x) + π/6;
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.