strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

arcus cotangens

y = a {ArcCTg(k(x - p)) - π/2} + π/2 + q

Zadanie 1)
Czy przy pomocy niniejszego apletu można narysować wykresy następujących funkcji:
a) y=ArcCtg(x);
b) y=ArcCTg{((√3)x +1)/(√3 - x)};
c) y=ArcCTg(√(1 + x2) + x) + π/4;
Zadanie 2)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem rozwiązania następujących równań:
a) ArcTg(x)=ArcCTg(x);
b) ArcTg(x) - ArcCTg(x)=π/6;
c) 2 ArcCTg(x)=ArcTg(x);
d) ArcTg(x)=(1/2)ArcTg(x) + π/6;
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.