strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

arcus cosinus

y = a {ArcCos(k(x - p)) - π/2} + π/2 + q

Zadanie 1)
Czy przy pomocy niniejszego apletu można narysować wykresy następujących funkcji:
a) y=ArcSin(x);
b) y=ArcCos(√x);
c) y=ArcSin(√x);
Zadanie 2)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem rozwiązania następujących równań:
a) ArcSin(x)=ArcCos(x);
b) ArcCos(x) - ArcSin(x)=π/6;
c) ArcCos(x)=(1/2)ArcSin(x);
d) ArcCos(x)=(1/3)ArcSin(x/2) + π/6;
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.