strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

funkcja moduł

y = a |x - p| + q

Zadanie 1)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem rozwiązania następujących równań:
a) 2|x + 1| - 3=|x|;
b) (1/2)|x + 3| + 4=|x|;
c) (3/2)|x - 1| - 2=|x|;
d) -(1/2)|x - 3| + 9=|x|;

Zadanie 2)
Rozwiązać nierówności:
a) -2|x - 5| + 8 < |x|;
b) (1/2)| x - 4 | + 4 > |x|;
c) -|x - 3| + 3 < |x|;
d) -2|x - 4| + 4 < |x|;

Zadanie 3)
Ile przy pomocy powyższego apletu można narysować wykresów, które przecinałyby oś OX w punktach x=5, x=9?
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.