strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

Wykresy funkcji elementarnych
Wszystkie zgromadzone tu aplety wyświetlają dwa wykresy. Pierwszy w kolorze czerwonym nie zależy od parametrów więc nie ulega zmianom podczas działania programu. Ponieważ wykres nieparametryczny jest malowany później, po załadowaniu strony zasłania wykres parametryczny w kolorze niebieskim. Zmiana któregokolwiek z parametrów przy pomocy pasków przewijania powoduje uwidocznienie wykresu parametrycznego. Asymptoty, jeśli istnieją i przewidziano ich wyświetlanie są w tym samym kolorze co odpowiedni wykres. Tylko wykres funkcji wyładniczej nie otrzymał asymptoty, ponieważ asymptotyka tej funkcji jest widoczna dzięki siatce układu współrzędnych.

W programach zastosowano dwie metody zatrzymywania "interesujących" punktów wykresu w obrębie rysunku. W apletach "Sinus" i "Cosinus" odbywa się to bez udziału użytkownika. Cały zbiór wartości funkcji jest w obrębie rysunku. Takie postępowanie jest niemożliwe w przypadku funkcji o nieograniczonym zbiorze wartości. W apletach "Tangens" i "Cotangens" punkt przegięcia tych funkcji jest cały czas widoczny.Pozostałe programy posiadają na dolnym pasku narzędzia do przemieszczania punktu (0,0).

Zadania dołączane do programów są do nich ilustracją, nie odwrotnie. Nie świadczy to wcale o niskiej wartości dydaktycznej zadań. Dzięki nim używanie apletów staje się czymś więcej niż obserwacją wyników w następstwie wprowadzenia danych. Łatwiej jest dostrzec potencjał tkwiący w programach.

Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.