strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

Rozwiązywanie zadań i zadaniomaty
Na tej stronie znajdują się informacje niezbędne, aby możliwe było rozwiązywanie zadań z matamatyki przy pomocy apletów. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się w punkcie (III) regulaminu.


Aktywacja apletu (po zalogowaniu)
Jeśli na koncie są jednostki apletowe, wystarczy wpisać ilość jednostek do pola tekstowego i nacisnąć przycisk "zapłać z konta". W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć opcję "z konta/zapłać". (W przypadku braku jednostek opcja ta jest zaznaczona automatycznie.) Wówczas nazwa przycisku zmieni się na "zapłać". Po jego przyciśnięciu nastąpi przekierowanie na stronę płatności, gdzie należy wpisać kod zakupiony u Administratora.
Informacja na temat tego, w jaki sposób jednostki apletowe przekładają się na czas aktywności apletu i punkty w aplecie znajdują się na stronie startowej dla danej serii apletów, albo na stronie z apletem. Tylko takimi ilościami jednostek należy aktywować aplet. W przeciwnym razie aplikacja zgłosi błąd.
Oczywiście, zasilenie konta kodem może się odbyć bez powiązania tej operacji z konkretnym apletem (pkt. III.3 regulaminu).


Rozwiązywanie zadań (po zalogowaniu)
Obecnie serwis zawiera dwa rodzaje zadaniomatów: graficzne i tekstowe. Określenia te odnoszą się do wyników generowanych przez aplety. Aplet tekstowy generuje krótką notatkę zawierającą obliczenia i ich uzasadnienie. Rozwiązywanie zadania jest możliwe jedynie w aplecie aktywnym. Aktywność apletu jest sygnalizowana w prostokątnym polu w prawym górnym rogu apletu, gdzie na zielonym tle jest wyświetlana ilość punktów. Czas do końca aktywności apletu jest wyświetlany obok stanu konta w górnej części strony. Aby rozwiązać nowe zadanie należy:
1) przycisnąć przycisk o nazwie "nowy wykres" w przypadku apletu graficznego lub "nowe zadanie" w przypadku apletu tekstowego. Wówczas uaktywnią się pola tekstowe, do których należy wpisać parametry zadania i opcje z pośród których należy wybrać rodzaj zadania;
2) w przypadku apletu graficznego w polu wyboru wybrać kolor wykresu;
3) nacisnąć przycisk "rysuj" lub "rozwiąż".
Aby skasować zadanie należy w polu wyboru wybrać zadanie o odpowiednim numerze i nacisnąć przycisk "czyść". Wybrany wykres jest identyfikowany przez kolor wyświetlany w prostokącie poniżej pola wyboru, oraz parametry wyświetlane w polach tekstowych. W aplecie tekstowym zadanie można zidentyfikować poprzez parametry i numer, którym opatrywany jest tekst rozwiązania.
Aplet graficzny potrafi zapamiętać parametry maksymalnie pięciu wykresów, aplet tekstowy zapamiętuje 10 zadań. Po przekroczeniu tych wartości pierwsze zadanie jest usuwane, a ostatnie zapamiętywane (jak w kolejce LIFO). Zarówno rysunek jak i tekst rozwiązań można wysłać na serwer i odwoływać się do nich na stronie "moje zadania".
Tekst w polu wynikowym można modyfikować i taka zmodyfikowana postać zostanie przesłana jako wersja tekstowa rozwiązania. Wersja HTML pozostanie bez zmian. W wersji HTML zachowują się znaki zpecjalne takie jak √, czy ∞.

Cookie
Pliki (a raczej wpisy) cookie, są w aplikacji zastosowane w dwóch sytuacjach. Po pierwsze służą one do zapamiętania stanu apletu (z nowo utworzonymi zadaniami) pomiędzy kolejnymi wywołaniami strony, lub pomiędzy jej odświeżeniami. Drugie zastosowanie polega na realizacji funkcji "wyświetl w aplecie". Zadanie wcześniej utworzone można wyświatlić w aplecie, w którym to zadanie powstało. Dzięki temu w przypadku apletu graficznego możliwa jest modyfikacja (bezpłatna) sposobu wyświetlania wykresu. W aplecie tekstowym można łatwiej wrócić do przerwanego wątku.

Java i przeglądarki
Aplety Javy zawarte w tym serwisie zastały utworzone przy użyciu kompilatora w wersji 1.5.0.08. (Warto wspomnieć że numery wersji fabryczne i zewnętrzne różnią się. Np. nr. 1.7 odpowiada wersji 7 itd. i pod takim hasłem należy jej szukać w wyszukiwarce.) Oprogramowanie javy jest dystrybuowane wg. paradygmatu: skompiluj raz, uruchom gdziekolwiek (gdzie wersja środowiska java (jre - java runtime environment, czyli środowisko uruchomieniowe javy) jest późniejsza). Obliguje to to programistę do tworzenia apletów w jak najwcześniejszej wersji, użytkowników do instalowania interpretera w wersji jak najpóźniejszej. W praktyce nie jest to do końca słuszne. Jeśli wersja apletu i środowiska są od siebie zbyt "oddalone", aplet nie działa. Programista, korzysta więc z kompilatora zapewniającego "minimum przyzwoitości". Użytkownik natomiast, powinien kierować się następującą empiryczną obserwacją: Dla każdego komputera istnieje pewna maksymalna wersja javy oraz przeglądarki zapewniająca poprawne zinterpretowanie apletu.
1) Internet Explorer. Jeśli uruchamia aplety w oparciu o jakąś wersję środowiska java, to updatowanie IE nie powinno zmienić tege faktu.
2) W przeglądarce Mozilla Firefox w opcji Narzędzia/Dodatki/Wtyczki, wtyczka Java Platform powinna być włączona, można sobie darować wtyczkę Java Deployment Toolkit. Czasami można ręcznie uaktywnić aplet przy pomocy ikony pojawiającej się po lewej stronie paska adresowego.
3) Opera. Sytuacja jest podobna do Mozilli z tą różnicą, że jeśli wersje przeglądarki i javy są odpowiednio dobrane, nie trzeba robić nic więcej.
Zmieniając wersję javy należy odinstalować wersję poprzednią, ponieweż różne wersje interpretera mogą ze sobą kolidować. "Postarzanie", albo "odmładzanie" przeglądarek można przeprowadzać bez odinstalowywania poprzedniej wersji. Starsze wersje przeglądarek można ściągnąć ze stron producentów. Wpisując do wyszukiwarki frazy w rodzaju "firefox starsza wersja", w przypadku przeglądarek wymienionych w ostatnich punktach można łatwo znaleźć serwery ftp. To samo dotyczy javy. Stanowczo odradzam uleganie pokusom instalowania najnowszej wersji javy albo najnowszych przeglądarek. Nowe przeglądarki są z pewnoącią ładniejsze, ale czasami nieprzydatne. "Nie wszystko złoto, co się świeci."
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.