strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

Zadania on line - programy do rozwiązywania zadań.
Informacje wstępne
Serwis zawiera programy edukacyjne (aplety javy) z matematyki (w przyszłości również z fizyki i chemii.) Jest adresowany do uczniów szkół średnich niezależnie od ich nastawienia do nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie zdolni znajdą w serwisie dobrą zabawę, uczniowie o skromniejszych aspiracjach mogą potraktować serwis jako asekurację w postaci poprawnych rozwiązań i ściąg. Dzięki niewielkiemu wydatkowi poniesionemu na aktywację apletu można uniknąć żmudnych i co równie istotne kosztownych korepetycji. Aby w pełni wykorzystać serwis wystarczy umieć wprowadzać dane do apletów, a to jest czynność bardzo łatwa.

Uwaga! Terminy "zadanie on line", albo "zadania on line" należy traktować dosłownie. Serwis nie zajmuje się ręcznym rozwiązywaniem zadań, a następnie ich odpłatnym przesyłaniem. Rozwiązywanie zadań możliwe jest tylko z zastosowaniem programów, o których mowa powyżej.

Kolejność zwiedzania serwisu
Ze względu na dostęp można aplety podzielić na darmowe i płatne (zadaniomaty). Programy darmowe to seria apletów pod wspólnym tytułem wykresy funkcji elementarnych. Stanowią one pewnego rodzaju wizytówkę witryny. Ponieważ są również proste w obsłudze warto korzystanie z serwisu zacząć właśnie od nich.
Zadaniomaty są pogrupowane według podobieństwa własnej architektury i ogólnie ze względu na przesłanki techniczne związane z kolejnością ich powstawania. Aby lepiej poznać spektrum tematyczne serwisu, należy więc skorzystać z mapy witryny.

Aby skorzystać z programów płatnych należy założyć konto i zamówić kod dostępowy. Szczegóły dotyczące korzystania z konta i zadaniomatów znajdują się w regulaminie. Dodatkowym przywilejem użytkownika zalogowanego jest możliwość proponowania nowych apletów (na zamówienie) i sugerowania zmian w istniejących apletach.

Rozwiązywanie zadań z matematyki - zadania on line.
Tutaj powiemy słów kilka o paradygmacie, jaki przyświecał projektowaniu zadaniomatów. Można go streścić w takich oto hasłach: parametryzowalność, prostota, kompatybilność, uniwersalność, dostępność. Parametryzowalność zapewnia, że wyspecjalizowany zadaniomat potrafi objąć duży krąg tematyczny. Nie ma wad typowych dla publikacji papierowej, gdzie raz ustalonych danych nie da się zmienić. Prostota w obsłudze pozwala skupić się na problemach merytorycznych. Wystarczy zrealizować dwa punkty: aktywacja i rozwiązywanie zadań. Dla porównania znany program Matlab posiada znacznie większe możliwości niż zgromadzone tu zadaniomaty, ale jego używanie trzeba poprzedzić lekturą 300-stronicowego podręcznika. Kompatybilność jest tu rozumiana jako ścisły związek z programem szkolnym, co zapewnia przydatność. Uniwersalniść polega na tym, że zadaniomat jest użyteczny na każdym stopniu nauczania. Nowicjusz podpatrując zachowanie programu uczy się rozwiązywania zadań. Stary wyjadacz wykorzysta program do szybkiej eliminacji błędów rachunkowych, albo zweryfikowania obliczeń wykresem. Nauczyciel szkolny szybko wygeneruje dane do klasówki. Dostępność zapewnia, że zadaniomat nie wymaga dodatkowych zabiegów, jak ściąganie na lokalny komputer, albo instalacja. Cecha ta uzupełnia niejako walor prostoty. Ważne jest też, że zadania z zadaniomatów to zadania on line. Nie trzeba czekać na odpowiedź. Wyniki pojawiają się zaraz po zatwierdzeniu wprowadzonych danych. Koszt pojedyńczego zadania, to zaledwie kilka groszy.

Zalety i wady serwisu
Do zalet wymienionych w poprzednim akapicie należy dodać brak reklam. Wadą serwisu jest to, że zalogowanie do niego nie jest równoznaczne z zalogowaniem się do przysłowiowego "raju". Autor pociesza się jednak myślą, że ilość serwisów świadczących usługi na podobnym poziomie jest znikoma.
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.